Home About us For hotels Countries Cities Hotels Contacts Русский


Hotels Pskov

 1. 903
 2. Avatar (under negotiation)
 3. Balthouse
 4. Barselona
 5. Camelot
 6. Chemodan
 7. Dvor Podznoeva (Main building)
 8. Dvor Podznoeva Business
 9. Dvor Podznoyeva Studii i Apartamenty (under negotiation)
 10. Gnezdo
 11. Golden Embankment
 12. Hostel Chereha (under negotiation)
 13. Karkushin Dom
 14. Kolos (under negotiation)
 15. Oktyabrskaya
 16. Old City
 17. Old Estate
 18. Olginskaya (under negotiation)
 19. Pleskov
 20. Pokrovsky
 21. Rizhskaya